ชี้แนวโน้มท่องเที่ยวปี 62 ก้าวสู่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รมว.ท่องเที่ยวฯ แถลงผลงาน 1 ปี ย้ำเดินหน้าส่งเสริม “ท่องเที่ยวเมืองรอง” มั่นใจปีนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวขยับสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชัดขึ้น และตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวจะทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) แถลงผลงานด้านการท่องเที่ยวปี 2561 ว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 1,068 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล เน้นสร้างตลาดคุณภาพ สร้างมาตรฐานท่องเที่ยว “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน” พร้อมๆ กับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เจาะเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ซึ่งปัจจุบันไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก

ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ7.5 สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเป็นนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 11.69 ล้านคน อาเซียน 11.31ล้านคน และยุโรป 6.9 ล้านคน

ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อตัวเลขการท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้างและปิดซ่อมรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนมีนาคม ย้ำปีนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเห็นภาพชัดมากขึ้น ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวจะทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย