สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลโบราณ

ประวัติความเป็นมาที่ไม่เหมือนใครของจังหวัดจันทบุรีได้เปลี่ยนไปหลังจากวิกฤตปากน้ำใน พ.ศ. 2436 เมื่อกองกำลังอาณานิคมของฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีก่อนที่จะถอนตัวในปี พ.ศ. 2448 หลังจากประเทศไทยทิ้งส่วนหนึ่งของกัมพูชาตะวันตก ผู้เข้าชมรู้สึกแปลกใจที่ได้เรียนรู้ว่า 12 ปีที่ผ่านมาเหล่านี้ได้สร้างเครื่องหมายไว้ในพื้นที่อย่างไร เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์

ที่เต็มไปด้วยสีสันและแหล่งท่องเที่ยวมากมายของพื้นที่ ศักยภาพและเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมโดยใช้วิถีชีวิตแบบไทยที่ดีที่สุดและผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลโบราณ