อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน

ที่นี่เป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงการต่อสู้ของทหารจีนที่ได้เข้าช่วยเหลือทางการไทยในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ ดอยหลวง ดอยขาว และดอยผาหม่น พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์แห่งนี้จึงถูกสร้างมาด้วยความรักความศรัทธาของคนในชุมชน เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตทหารจีนคณะชาติในอดีต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวดอยแม่สลองไปด้วยในตัว เมื่อผ่านประตูพิพิธภัณฑ์เข้ามาคุณจะพบกับส่วนสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

“พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทย” ตัวอาคารหลักที่วางตัวอยู่กึ่งกลาง และได้รับการออกแบบสวยงามตามสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งเป็น “อนุสรณ์สถานทหารจีนคณะชาติ ภาคเหนือประจำประเทศไทย” โดยภายในมี “ป้ายวิญญาณ” ของเหล่าทหารผู้วายชนม์ นอกจากนี้ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้องที่ 1 อยู่ทางด้านซ้ายมือ อาคารนี้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง ความเป็นมาของทหารชื้อสายจีนตั้งแต่ก่อนมาอยู่ประเทศไทย ยึดตามวันเวลาในการรบเป็นสำคัญ มีโมเดลแสดงถึงสนามรบและเส้นทางการเดินทัพ รวมถึงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของทหารในยุคนั้น พิพิธภัณฑ์ห้องที่ 2 และ 3 ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ เป็นอาคารที่แสดงให้เห็นถึงการสงเคราะห์ต่างๆ ของสมาคมจีนเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ทั้งการสงเคราะห์ในรูปแบบของสิ่งของและทุนการศึกษา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand